Sökning: "vägprojektering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet vägprojektering.

 1. 1. Analys av väggeometri för två förslag till Östlig Förbindelse

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malte Hellsten; Henrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Östlig Förbindelse; Trafikverket; sänktunnel; bergtunnel; vägprojektering; trafiksäkerhet; vägestetik; linjeföring.;

  Sammanfattning : I Stockholm uppstår det problem i trafiksystemet då det till stora delar är överbelastat till och från de östra delarna av länet, både på väg- och spårnätet. I och med att stor del av befolkningen måste ta sig till andra sidan staden för att komma till jobbet ställer det höga krav på att infrastrukturen fungerar väl. LÄS MER

 2. 2. Pendelparkering vid Boterstena : Typfall 1

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olga Ramanouskaya; [2018]
  Nyckelord :vägplan; typfall 1; pendelparkering; vägprojektering;

  Sammanfattning : Vid busshållplatsen Boterstena längs väg 26 ska en pendelparkering byggas. Det ska ske genom frivillig markåtkomst. Pendelparkeringen ska anläggas i anslutning till väg 2593 in mot Tidavad samhälle och omfatta 10 platser med möjlighet att kunna utöka på ett enkelt sätt om större behov skulle uppstå i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Körspårsprogram : En jämförelse av olika programvaror inom vägprojektering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Hermansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vägprojektering av Riksväg 13 En projektering- och kostnadsjämförelse i Novapoint

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :MARTIN BENGTSSON; [2014]
  Nyckelord :Vägprojektering; Novapoint; PMS Objekt; Road Construction; Projektering; Vianova; Vägutformning; VGU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kartografisk kommunikation med hjälp av en 3D-modell : 3D-verktyg för kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Gustav Andersson; [2008]
  Nyckelord :kartografi; informationsdesign; 3D-modell;

  Sammanfattning : I det här arbetet behandlas användningen av 3D som planeringsverktyg för kommunal planering och vägprojektering. Projektet går ut på att utveckla en 3D-modell över ett område i Kalmar med teorier inom informationsdesign och kommunikation med kartor. LÄS MER