Sökning: "värdskap inom hospitality"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden värdskap inom hospitality.

 1. 1. Värdskap i öppna kök : En studie utifrån kockar, restaurangchefer och restaurangägares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Mikaela Nerell; [2019]
  Nyckelord :hospitality open kitchen chefs restaurateurs; värdskap öppet kök kockar restaurangägare;

  Sammanfattning : De senaste trettio åren har forskningen angående måltidsupplevelser ökat och delar som mötet, service, trender och värdskap har stått i fokus. Måltidsupplevelsen har beskrivits utifrån både gästens och producenten perspektiv på måltiden, men inte utifrån kocken. LÄS MER

 2. 2. Värdskap inom hotellbranschen : En kvalitativ studie om hotell i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Felicia Olsson; Sarah Sparrdal; [2018]
  Nyckelord :Hospitality; Hotel; Hotel Industry; Service; Staff; Management; Värdskap; Hotell; Hotellbranschen; Service; Personal; Ledning;

  Sammanfattning : I takt med att resandet ökar, har även konkurrensen mellan hotell ökat. För att hotell skall få återkommande gäster och goda recensioner av befintliga gäster behöver de sticka ut bland konkurrenterna. Ett sätt att göra detta är genom värdskap. LÄS MER

 3. 3. Airdine : En kollaborativ autoetnografisk studie om att vara värdar för främlingar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Erik Normark; Robert Veitch Bystedt; [2016]
  Nyckelord :Action research; Airdine; Collaborative autoethnography; Hospitality; Sociology; Commensality; The stranger.; Aktionsforskning; Airdine; Kollaborativ autoetnografi; Värdskap; Sociologi; Kommensalitet; Främlingen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar redovisa en kollaborativ autoetnografisk studie utifrån begreppen värdskap, sociologi, kommensalitet och främlingen. Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse kring hur måltidsevent anordnade i Umeå via mobil-applikationen Airdine upplevs ur värdens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vad är värdskap? : En studie om värdskapets olika sidor inom turismbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Anna-Maria Jäger; Lina Forss Karlsson; [2014]
  Nyckelord :värdskap; värd; gäst; gästfrihet; relationen värd-gäst; kulturskillnader; kulturkrock; wom; e-wom; host; hosting; hospitality;

  Sammanfattning : I inledningen av våra uppsatsstudier fann vi ingen tydlig definition av värdskap.Engelskans hospitality är alltför vid för att kunna förklara värdskapets betydelse inom turismbranschen. LÄS MER

 5. 5. Vad behövs för ett välkomnande bemötande? - en studie om frontpersonals syn på organisatoriska förutsättningar för främjandet av värdskap i hotellverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Paulander; Ebba Feldreich; Jonas Elven; [2011]
  Nyckelord :organisatoriska förutsättningar; värdskap; påtagliga och opåtagliga; empowerment; servicelandskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Majoriteten av de vetenskapliga artiklar och texter som finns kring organisatoriska förutsättningar är skrivna ur ett ledarskapsperspektiv, vilket har resulterat i en mindre kunskapslucka som lämnats öppen för vidare forskning kring ämnet. Då det är personalen som dagligen möter gästerna och förväntas skapa ett tillfredsställande servicemöte genom ett gott värdskap, är deras perspektiv väsentligt i sammanhanget. LÄS MER