Sökning: "vad är servicesektor"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är servicesektor.

 1. 1. Energianvändning för driftsatta ventilationsaggregat med värmeåtervinning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Peter Nordbåge; Anton Engwall; [2018]
  Nyckelord :energy usage; heat recovery efficiency; SFP; ventilations system; trace gas method; air assemblies; energianvändning; temperaturverkningsgrad; SFP; FTX-aggregat; ventilationssystem; spårgasmetod;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger stort fokus på energianvändningen för bostäder och kommersiella fastigheter. Energianvändningen beskriver inte bara en byggnads energibehov, utan också miljö- och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. Redo för anställningsbarhet efter gymnasiets Hotell & Restaurangprogram. En undersökning om hur arbetsgivare och utbildare ser på gymnasieelevers anställningsbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mikael Rosell Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Hotell; Restaurang; Anställningsbarhet; Personlighet; Fallenhet; Intresse; Kunskap;

  Sammanfattning : Hotell & Restaurangprogrammet på gymnasiet är en yrkesförberedande utbildning och ger eleverna grundläggande fackkunskaper inom kök och servering. Som utbildare skall vi förutom att förmedla fackkunskaper också förmedla en förståelse för hur det ser ut på en arbetsplats och vad som förväntas av eleverna på arbetsmarknaden och bedöma detta. LÄS MER

 3. 3. Den samtida arbetsmarknadens idealarbetare : Om personliga egenskaper inom servicesektorn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Viktor Vesterberg; [2008]
  Nyckelord :Servicesektor; tjänstesektor; arbetsmarknad; diskursanalys; platsannonser; egenskaper;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vad som menas vara önskvärda egenskaper hos arbetande inom den samtida servicesektorn. Genom diskursanalys av platsannonser, arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar och företags självbeskrivningar ser vi hur bilden av den samtida idealarbetaren diskursivt skapas i texterna. LÄS MER

 4. 4. Jakten på den försvunna stadsmässigheten

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Mats Lundström; [2003]
  Nyckelord :stadsmässighet; urbanitet; stadsplanering; stad; urban; stadsmässig; fysisk planering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Jakten på den försvunna stadsmässigheten Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad fenomenet stadsmässighet innebär och att därmed få en djupare förståelse för detta stadsbyggnadsfenomen och som följd av detta på ett bättre sätt kunna handskas med det i diskussion och praktiskt planeringsarbete. Examensarbetet belyser vad ett stadsmässigt byggande innebär enligt vissa betydelsefulla tadsbyggnadsteoretiker. LÄS MER