Sökning: "vad är skattningsinstrument"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är skattningsinstrument.

 1. 1. Kost-och livsstilsfaktorers subjektiva påverkan på premenstruella symtom

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lina Skoog; [2018]
  Nyckelord :PMS; premenstruella symtom; kost; livsstil.;

  Sammanfattning : Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) är en generell term som innefattar ett stort antal somatiska och emotionella symtom som med en regelbundenhet förekommer i menstruationscykeln. Det är inte klarlagt vad som orsakar PMS, och ingen behandlingsmetod har visat sig vara tillräckligt effektiv. LÄS MER

 2. 2. Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mathilda Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :palliativ vård; hemsjukvård; kompetens; sjuksköterska; distriktssköterska; enkät;

  Sammanfattning : Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor är nödvändigt för att främja vårdens kvalitet och därigenom patientens livskvalitet. Det är dock oklart hur kompetensen om palliativ vård ser ut bland sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV ATT IDENTIFIERA SEPSIS : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Agnes Eliasson; Emma Persson; [2016]
  Nyckelord :Kvalitativ intervjustudie; sepsis; sjuksköterskans upplevelse; tidig identifiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en livshotande diagnos som idag drabbar många patienter i Sverige och runt om i världen. Forskning visar att det är av största vikt med en tidig identifiering av diagnosen för att patienten ska få adekvat behandling och därmed öka chansen för dennes överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans preoperativa skattning av smärta hos patienter med frakturer på nedre extremiterna - en emprisk studie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Adler; Svava Waller Bergqvist; [2007-01-26]
  Nyckelord :Attityder; sjuksköterskor; skattningsinstrument; smärta; smärtskattning; attitudes; measurement tools; nurses; pain; pain measurement;

  Sammanfattning : Smärta är något subjektivt och det är bara patienten som kan säga hur ont han har. Smärtskattning ger sjuksköterskan en uppfattning om patientens upplevda smärta. Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med patienter med smärta, därav vikten av att kunna skatta smärta hos en patient på ett adekvat sätt. LÄS MER