Sökning: "vad är skattningsinstrument"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad är skattningsinstrument.

 1. 1. Hinder och möjligheter för sjuksköterskor att göra symtomskattning för patienter med palliativa behov : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanna Wetterlund; Ulrika Solstad; [2022]
  Nyckelord :Hinder; Möjligheter; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvaliteten på den palliativa vården i Sverige bygger bland annat på i vilken utsträckning sjuksköterskor symtomskattar patienternas symtom strukturerat och använder sig av symtomskattningsinstrument. Besvärande symtom kan inkludera besvär inom olika dimensioner. LÄS MER

 2. 2. Hinder och möjligheter för sjuksköterskor att göra symtomskattning för patienter med palliativa behov : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Wetterlund; Ulrika Solstad; [2022]
  Nyckelord :Hinder; Möjligheter; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvaliteten på den palliativa vården i Sverige bygger bland annat på i vilken utsträckning sjuksköterskor symtomskattar patienternas symtom strukturerat och använder sig av symtomskattningsinstrument. Besvärande symtom kan inkludera besvär inom olika dimensioner. LÄS MER

 3. 3. Kost-och livsstilsfaktorers subjektiva påverkan på premenstruella symtom

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lina Skoog; [2018]
  Nyckelord :PMS; premenstruella symtom; kost; livsstil.;

  Sammanfattning : Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) är en generell term som innefattar ett stort antal somatiska och emotionella symtom som med en regelbundenhet förekommer i menstruationscykeln. Det är inte klarlagt vad som orsakar PMS, och ingen behandlingsmetod har visat sig vara tillräckligt effektiv. LÄS MER

 4. 4. Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mathilda Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :palliativ vård; hemsjukvård; kompetens; sjuksköterska; distriktssköterska; enkät;

  Sammanfattning : Kompetens om palliativ vård hos sjuksköterskor är nödvändigt för att främja vårdens kvalitet och därigenom patientens livskvalitet. Det är dock oklart hur kompetensen om palliativ vård ser ut bland sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV ATT IDENTIFIERA SEPSIS : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Agnes Eliasson; Emma Persson; [2016]
  Nyckelord :Kvalitativ intervjustudie; sepsis; sjuksköterskans upplevelse; tidig identifiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är en livshotande diagnos som idag drabbar många patienter i Sverige och runt om i världen. Forskning visar att det är av största vikt med en tidig identifiering av diagnosen för att patienten ska få adekvat behandling och därmed öka chansen för dennes överlevnad. LÄS MER