Sökning: "privat-offentlig samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden privat-offentlig samverkan.

 1. 1. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på trösklar och möjligheter : En kvalitativ studie om organisatoriska förutsättningar i privat-offentlig samverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Stina Glas; Johan Söderblom; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arenastaden - en superinvestering?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jessica Brinkner; Carolina Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Arenastaden; super investment; public-private partnerships; socio-economic effects; municipal investment; Arenastaden; superinvestering; privat-offentlig samverkan; samhällsekonomiska effekter; kommunal investering;

  Sammanfattning : Background and Problem: Arenastaden is a unique and complex investment project since it distinguishes itself from the many arena investments made during the arena boom in Sweden. There are no previous research on such a unique investment project as Arenastaden. LÄS MER

 4. 4. Privat-offentlig samverkan kring risker och sårbarheter – En utvärdering av samverkan somverktyg för aggregering av information

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Gramenius; Ida Svensson; [2013]
  Nyckelord :information; food supply; communication; Aggregation; private-public collaboration; risk- and vulnerability analysis; the principle of public access to official documents; aggregering; kommunikation; livsmedelsförsörjning; offentlighetsprincipen; privat-offentlig samverkan; risk- och sårbarhetsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim and purpose of this thesis is to evaluate the utilization of private-public collaboration of the exchange of information on risks and vulnerabilities concerning food supply in Sweden, with a view to provide the participants with recommendations on how to improve or how to initiate this collaboration. The study consists of interviews with respondents from Swedish municipalities, one Swedish country administrative board, Swedish county councils and national private companies based in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Den relationella kommunen? : En intervjustudie av privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet på kommunal nivå i Värmlands län

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Filippa Börjeson; [2012]
  Nyckelord :Governance; network; cooperation; coordination and private public sector; Governance; nätverk; samverkan; samordning och privat offentlig sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER