Sökning: "Försörjningsberedskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Försörjningsberedskap.

  1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

    Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
    Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER