Sökning: "Elin Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Elin Axelsson.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan flexibel arbetstid och inre arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Anna-Karin Axelsson; Elin Nygren; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic work motivation; autonomy; competence; relatedness; flexible working hours.; Inre arbetsmotivation; autonomi; kompetens; samhörighet; flexibel arbetstid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om nyttjandet av flexibel arbetstid predicerar inrearbetsmotivation. En webbaserad enkätundersökning innehållande 28 frågor skickades ut till152 tjänstemän i en offentlig organisation, totalt deltog 80 respondenter i undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 4. 4. Implementation of UsageBased Insurance solutions : A qualitative analysis of a technology-based insurance model from the perspective of the Swedish insurance industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Yvell; Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Usage-based Insurance; UBI; Technology-based insurance; Smart Insurance; Insurability; Telematics; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.; Användarbaserad försäkring; UBI; Teknikbaserad försäkring; Smart försäkring; Försäkringsbar; Telematik; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.;

  Sammanfattning : Recent years’ digital transformation has led to an increased interest in using and utilising smart technology in various insurance solutions, something that has come to challenge the traditional insurance model. The UsageBased Insurance model (UBI) is an example of an insurance model that utilises these technological innovations. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa i rättssalen : Hur konstruerar svenska domstolar barnets bästa i LVU-ärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Victor Nielsen; Elin Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; LVU; skyddsperspektiv; barnets talan;

  Sammanfattning : According to the U.N. convention of the rights of the child, as well as Swedish law, the best interests of the child is to be a primary consideration in all actions taken concerning children. This study explores the concept of the best interests of the child [barnets bästa] in the Swedish judiciary in cases of compulsory care [LVU]. LÄS MER