Sökning: "varg i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden varg i sverige.

 1. 1. Licensjakt på varg som regel eller undantag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Samuel Habermann; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The wolf topic is subject for considerable controversy in Sweden. Today, wolves are recognized, by the IUCN redlist, as locally endangered and what is more, the Swedish population suffers from ample inbreeding. However, between 2010-2022 license hunts have been allowed on an almost yearly basis, albeit not without numerous appeals. LÄS MER

 2. 2. Fungerar rovdjursstängsel mot lodjur och varg : hur påverkas lantbrukaren och fåren av attacken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnéa Follinger; Minna Rathjen; [2021]
  Nyckelord :rovdjursavvisande stängsel; rovdjursstängsel; lodjur; Lynx lynx; varg; Canis lupus; får;

  Sammanfattning : Får hålls på bete större delen av året, samtidigt har lodjurs (Lynx lynx)- och vargpopulationen (Canis lupus) växt i Sverige, vilket har inneburit att risken för rovdjursangrepp har ökat. Syftet med arbetet är att ta reda på om dessa angrepp kan förhindras med hjälp av rovdjursavvisande stängsel samt hur angreppen påverkar fårägaren och fåren, för att ta reda på ifall det finns en möjlighet till en samexistens mellan rovdjur och fårhållningen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. "Jag kan inte uttala det!" : En studie om brytning och uttalssvårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Federica Raschellà; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; italienska; andraspråksinlärning; brytning; uttal; stavning; typologisk markering;

  Sammanfattning : Uttalet är den språkliga nivå genom vilken man lättast förstår att en individ inte är moders­målstalare, utan andraspråkstalare. Syftet med denna uppsats är att undersöka brytning hos italienska and­raspråksinlärare av svenska, genom att ta reda på vilka segment, alltså vokaler och konsonan­ter, samt stavelsetyper som vållar mest svårigheter hos dessa inlärare och varför. LÄS MER

 4. 4. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER

 5. 5. Reproduktionspotential hos hanvarg i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Petersen; [2019]
  Nyckelord :varg; hanvarg; testiklar; testikelvikt; testikelstorlek;

  Sammanfattning : .... LÄS MER