Sökning: "vetenskapliga artiklar epilepsi"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar epilepsi.

 1. 1. EEG metodikens påverkan på sensitivitet och specificitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sonya Chibani; [2021]
  Nyckelord :Neurological function; ischemia; electrodes; hypothermia; seizures; Neurologisk funktion; ischemi; elektroder; hypotermi; anfall;

  Sammanfattning : Elektroencefalografi (EEG) är en viktig metod för att upptäcka specifika avvikelser från homeostatiskt tillstånd. Sensitivitet och specificitet är av stor betydelse vid bedömning av den diagnostiska tillförlitligheten hos EEG metoden. LÄS MER

 2. 2. Att leva med epilepsi : En litteraturstudie med fokus på upplevelser av stigma relaterat till epilepsi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Lorensson; Jonna Waldén; [2020]
  Nyckelord :Epilepsi; Stigma; Stigmatisering; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Epilepsi är en sjukdom som påverkar många människor över hela världen. Karaktäristiska drag för epilepsi är återkommande episoder av okontrollerade rörelser med eller utan medvetandepåverkan. Bristande kunskap och rädsla kan leda till fördomar då epilepsi skiljer sig mycket från andra sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Att leva med epilepsi

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Axelsson; Malin Runhager Rickardsson; Hanna Anzen; [2020]
  Nyckelord :epilepsy; experience; nursing; person-centered care; epilepsi; personcentrerad vård; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Summary Living with epilepsy – A literature review Background: An epileptic seizure is a short episode of overactivity in the brain caused by an electric uncontrolled discharge in the brain neurons. With the diagnosis follows an increased tendency for seizures to return. LÄS MER

 4. 4. Att leva med epilepsi : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Ulrika Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; livsvärld; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett epileptiskt anfall är ett retningstillstånd i hjärnvävnaden som utlöses av en plötslig, okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans nervceller. Vid sjukdomen epilepsi innebär det att individen har tendens att få återkommande, oprovocerad ökad elektrisk aktivitet i hjärnvävnaden som därmed utlöser epileptiska anfall. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av livskvalitet hos vuxna personer med epilepsi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Jakobsson; Berit van Geffen; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Epilepsi är den vanligaste kroniska sjukdomen i gruppen neurologiska sjukdomar och är ett tillstånd som inte ger symtom förens ett anfall uppstår. Livskvaliteten kan påverkas beroende på hur sjukdomen upplevs. LÄS MER