Sökning: "vetenskapsperspektiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vetenskapsperspektiv.

 1. 1. Efter appliceringen av importerade styrformer : En flerfallsstudie om hur sjuksköterskor på svenska offentliga sjukhus upplever sin arbetssituation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Clara Crona; Alexandra Jevinger; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; lean; nurses; motivation; psychosocial work environment; New Public Management; lean; sjuksköterskor; motivation; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1980-talet introducerades begreppet New Public Management som lade grunden för att inom offentlig sektor styra verksamheter på ett nytt sätt, genom en styrning som tydligare ligger i linje med den privata sektorn. Tidigare studier har till stor del fokuserat på implementering och applicering av dessa styrformer, hur detta har påverkat den anställde har dock varit svårt att fastställa. LÄS MER

 2. 2. Att hålla i och hålla om - En kvalitativ studie om hur behandlingsassistenter upplever hållningar av barn på institution

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åsa Hävert; Maja Israelsson; [2008-06-10]
  Nyckelord :Hållning; Barn; institution; socialkonstruktionism; symbolisk interaktionism och diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva sex behandlingsassistenters uppfattningar, erfarenheter och upplevelser kring hållningar av barn mellan 0-12 år som är placerade på institution. Behandlingsassistenterna kommer från två olika institutioner. LÄS MER