Sökning: "volvo konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden volvo konkurrens.

 1. 1. Analysing Competition Barriers for the Aftermarket : The Case of Volvo Cars’ Air Filter

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Daniel Ginzburg; Dennis Melin; [2018]
  Nyckelord :Competition barriers; Entry barriers; Aftermarket; Automotive; Air filter; Competitive strategy; Competition deterrence; Will fitters; Konkurrenshinder; Barriärer; Eftermarknad; Fordon; luftfilter; konkurrensstrategi;

  Sammanfattning : Original equipment manufacturers (OEMs) spend plenty of resources in developing products and establishing a profitable market. This includes time-consuming investigations, costly research and development processes, as well as a great deal of risk-taking. LÄS MER

 2. 2. Ledtidsreducering i produktionsflödet : En fallstudie vid Gestamp HardTech

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jacob Börsholm; Pontus Arnström; [2018]
  Nyckelord :Ledtid; Ledtidsreducering; Simulering; Fordonsindustrin;

  Sammanfattning : Fordonsindustrin är idag en stor industri på den globala marknaden som präglas av hård konkurrens. Industrin består av ett få antal globala fordonstillverkare och ett stort antal leverantörer. Den hårda konkurrensen har medfört att allt fler fordonstillverkare outsourcat allt mer av utvecklingen och tillverkningen av fordonskomponenter. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av HR-ansvarets förskjutning – En studie om samarbetet mellan HR-funktionen, linjechefer och projektledare vid personalarbetets utförande i den projektbaserade organisationen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elin Bontell; [2013-10-17]
  Nyckelord :Samarbete; HR-funktionen; Linjechefer; Projektledare; HR-ansvar;

  Sammanfattning : I projektbaserade organisationer ställs HR-arbetet inför särskilda utmaningar i och med att medarbetaransvaret vanligtvis delas mellan HR-funktionen, linjechefer och projektledare. HR-funktionen har generellt sett utvecklats mot att bli allt mer strategiskt inriktad i flertalet organisationer och det operativa personalarbetet har istället förts över till linjecheferna. LÄS MER

 4. 4. Customer Relationship Management - En studie om Volvos strävan att sätta kunden i fokus -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Gustavsson; Markus Gustafsson; [2012-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonsbranschenpräglasidagavkraftigkonkurrensdärprodukternaalltmerefterliknarvarandra.Samtidigtharkundernasbeteendekraftigförändratsochsammasakereftersträvasinteavkundernasomförbaraettparårsedan.Förattskiljasigmotkonkurrenternaidaggällerdetattjobbamedmjukavärdensomtillexempelkundhantering. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsfel i byggbranschen : Orsaker och åtgärder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Tomas Bäckman; Johan Fredriksson; [2008]
  Nyckelord :Kvalitetsfel; visuell planering; bim;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen uppstår dagligen fel och problem. Tidigare studier har visat att kostnaderna för att åtgärda dessa uppgår i genomsnitt till 4,4 % av produktionskostnaden. Dessa felkostnader är endast de som upptäcks under produktionsfasen. LÄS MER