Sökning: "eu integration teori"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden eu integration teori.

 1. 1. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Immigration och tillväxt : En ekonometrisk paneldatastudie om sambandet mellan immigration och ekonomisk tillväxt i Europa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johanna Green; Cecilia Handeland; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att evaluera nationalekonomisk teori om sambandet mellan immigration och tillväxt. I evalueringen av nationalekonomisk teori används Borjas teori (1995) som utgångspunkt. Den grundar sig i att de kostnaderna som uppstår vid immigration måste vägas mot det ekonomiska tillskott som immigration producerar. LÄS MER

 3. 3. Hur förväntas en regional integration utvecklas enligt neofunktionalism?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mostafa Fahim; [2013]
  Nyckelord :EU; NAFTA; regional integration; neofunktionalism; överstatliga institutioner; spillover effekt; interindependens; suveränitet; överstatlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regional integration är en process där stater ingå ett regionalt avtal i syfte att stärka det regionala samarbetet genom regionala institutioner och regler. Målen för avtalet kan vara allt från ekonomiska till politiska för miljö, även om det har skett i form av ett ekonomisk politisk initiativ där kommersiella intressen är att uppnå bredare sociopolitiska mål. LÄS MER

 4. 4. "Vår identitetsgräns är vår solidaritetsgräns"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jesper Cederstrand; [2013]
  Nyckelord :vi-identitet; nationell habitus; europeisk integration; europeisk identitet; drag-effekt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den europeiska kontinenten består av ömsesidigt beroende människor. Men är vi medborgare medvetna om detta och hur hanterar vi det? Med innehållsanalysen som verktyg syftar uppsatsen till att utforska en del av den svenska offentliga debatten om europeisk identitet. LÄS MER

 5. 5. Turkey Taking the CEEC Road - Would There Be Gains From a Turkish Accession Into the EU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Svanström; Jim Ingebretsen C; [2010]
  Nyckelord :EU; integration; Gravity Model; Turkey; bilateral trade flows; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis investigates how Turkey´s trade flows would have been affected if they had taken the same road of integration, into the EU, as the CEEC. For this purpose we have used the gravity model and produced both cross section and panel data regressions. LÄS MER