Sökning: "wildfire"

Visar resultat 11 - 15 av 39 uppsatser innehållade ordet wildfire.

 1. 11. Naturlig föryngring efter brand : Fyra trädarters etablering i relation till mikromiljö och spridningsavstånd på Salabrännan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Plantetablering; mikromiljö; bränningsdjup; spridningsavstånd; skogsbrand; Salabrännan; Västmanland; Seedling establishment; microenvironment; fire severity; depth of burn dispersal distance; forest fire; Västmanland;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 inträffade i Västmanland en med Sveriges mått mätt mycket stor brand, Salabranden. Brandfältet, och i synnerhet den del som blivit naturreservat, ger en unik möjlighet att studera hur den naturliga plantetableringen efter brand ser ut för några av Sveriges vanligast förekommande trädslag. LÄS MER

 2. 12. Plantetablering efter skogsbranden i Västmanland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Karoline Åby Hedenius; [2016]
  Nyckelord :trädföryngring; brandintensitet; ekopark;

  Sammanfattning : Fire has been a natural disturbance in boreal forests for a very long time. Species in the forest have evolved and adapted themselves to this disturbance. During the 1900th century big natural forest fires started to decrease because of human suppression and environments created by wildfire in the forest have now become rare. LÄS MER

 3. 13. Monitoring dissolved organic carbon in Swedish forest streams after wildfire

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :William Mcneice; [2016]
  Nyckelord :forest fire; sensor; organic matter; monitoring;

  Sammanfattning : In situ water quality monitoring devices (sondes) allow monitoring of dissolved organic matter (DOC) continuously at a high resolution via measurements of fluorescent dissolved organic matter (fDOM). Two sondes were used to test the hypothesis that DOC in local streams would decrease in concentration immediately after forest fire. LÄS MER

 4. 14. The Possibilities and Obstacles of using ASL – from Five Teachers’ Perspectives

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amina Tsouria Belaid; Fatma Tsouria Belaid; [2016]
  Nyckelord :ASL-method; possibilities; obstacles; literacy skills; literacy development; enjoyable learning; inclusive learning; individualized learning;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to examine what possibilities and obstacles teachers may experience when working with the ASL-method from a perspective that concerns students’ literacy development. The reason why we have chosen to study the ASL-method is that this method has spread like wildfire in Swedish schools to streamline literacy development among students. LÄS MER

 5. 15. Kemiska och fysiska effekter i ytvatten efter skogsbranden i Västmanland 2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Landahl; [2015]
  Nyckelord :Wildfire; fire severity; water chemistry; surface water; acidification; eutrophication; Skogsbrand; brandhårdhet; vattenkemi; ytvatten; försurning; Eutrofiering;

  Sammanfattning : Under sommaren 2014 bröt den största skogsbranden ut i modern svensk historia. Branden startade i närheten av Sala och totalt brann cirka 14 000 ha. Till följd av klimatförändringar förväntas medeltemperaturen öka och nederbörden minska under sommarhalvåret i Sverige, vilket ökar risken för skogsbränder. LÄS MER