EN SCROLLANDE GENERATION En kvalitativ studie om unga användares inställning till reklam på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetNivå: GrundnivåTermin/år: Höstterminen 2015Handledare: Malin SveningssonExaminator: Marie GrusellAntal ord: 14 674Syfte: Att undersöka unga användares inställning till reklam på InstagramTeori: Uses and gratifications, reklamforskningMetod: Kvalitativ studie baserad på samtalsintervjuerResultat: Unga användare på Instagram störs inte så mycket av reklam på forumet. De ärmedvetna om reklamen även om den i vissa fall kan vara svår att urskilja då Instagramanvänder sig av native advertising. De unga användarna scrollar snabbt igenominnehållet på Instagram dagligen och lägger inte någon större vikt vid reklamen utanscrollar oftast bara förbi den. Dessutom fann vi att unga användare vanligtvis har tvåkonton på Instagram som de använder i olika syften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)