Sökning: "riktad reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden riktad reklam.

 1. 1. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 2. 2. Du kan inte lura ett barn, eller? - En undersökning om barns skydd vid personifierad onlinereklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tomasine Cooper Ellhammar; [2023]
  Nyckelord :onlinereklam; MFL; GDPR; LEK; Barnkonventionen; DSA; TikTok; EU-kommissionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the development of digitalization, personalized online advertising has grown worldwide. This means that companies, through so-called Cookies, collect personal data about the consumer to then create online advertising based on the consumer's interests. LÄS MER

 3. 3. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 4. 4. “Big brother sees you” : A qualitative study on users’ experiences with targeted advertising on Facebook

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marwa Ali; Mikaela Hollgren; [2022]
  Nyckelord :Targeted advertising; privacy; Facebook; big brother effect; panopticon; Riktad reklam; integritet; Facebook; big brother effekten; panopticon;

  Sammanfattning : As a consequence of the exposure of scandals involving targeted advertising and data collection, privacy concerns have arisen among users of social media, in particular Facebook. Previous research studies demonstrate that consumers have little knowledge about online behavioural advertising and hold misconceptions about it. LÄS MER

 5. 5. “What is collected, how much, and what is it used for?” : A comparative qualitative interview study of different media generations' perceptions and attitudes towards data surveillance on digital media platforms.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Nelly Norberg; Petrovic Maja; [2022]
  Nyckelord :Data Surveillance; Privacy Concerns; Targeted Advertising; Attitudes; Digital Natives; Digital Immigrants; Mistrust; Awareness; Knowledge; Focus group interviews; Dataövervakning; Integritetsfrågor; Riktad reklam; Attityder; Digital natives; Digital immigrants; Misstro; Medvetenhet; Kunskap; Fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : As digitalization and technology has quickly advanced over the recent years, marketers are becoming increasingly reliant on collecting user data, and targeted advertising has therefore come to be viewed as a form of data surveillance. Due to marketers' ability to analyze online behavior and target consumers with personalized advertising, users are becoming more concerned about their online privacy. LÄS MER