Sökning: "Tilda Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Tilda Svensson.

 1. 1. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 2. 2. Digital fika och skärmdelning - det nya sättet att introduceras till sin arbetsplats : En studie om digital “onboarding” ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Svensson; Tilda Olin Svensson; [2023]
  Nyckelord :onboarding; arbetsplatsintroduktion; socialisering; digitalt arbete; digital onboarding;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att ur ett medarbetarperspektiv undersöka hur digital onboarding ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i kvalitativ metod har sex intervjuer genomförts med individer från olika delar av den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. #InstaMäklaren : En kvalitativ studie om fastighetsmäklares användning av Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tilda Hygstedt; Marcus Holm; [2022]
  Nyckelord :real estate agent; instagram; social media; the brokerage industry; credibility; legitimacy; front stage; back stage; middle region; impression management;

  Sammanfattning : Title: #InstaRealEstateAgent - A qualitative study of real estate agents' use of Instagram Authors: Marcus Holm and Tilda Hygstedt Aim: The purpose of this study is to examine how and why real estate agents' use the social media platform Instagram as a work tool. Furthermore, the study also intends to investigate how they create credibility and present themselves by using Instagram and what the pros and cons are when mixing private and work-related content. LÄS MER

 4. 4. Bakom kulisserna på cancelkultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Alexandersson; Linnéa Wrobel; Sandra Andreasson; [2022]
  Nyckelord :Cancelkultur; Generation Z; Drivkrafter; Kapitalteori; Bandwagon-effekt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Bakom kulisserna på cancelkultur Seminariedatum: 2022-06-03 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Tilda Alexandersson, Sandra Andreasson och Linnéa Wrobel Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Cancelkultur, Generation Z, Drivkrafter, Kapitalteori, Bandwagon-effekt Forskningsfråga: Vilka bakomliggande drivkrafter avgör huruvida individer i generation Z deltar i cancelkultur och hur förhåller sig drivkrafterna till varandra? Syfte: Studien syftar till att undersöka vilka bakomliggande drivkrafter som avgör huruvida en individ inom generation Z (födda år 1995–2005) cancellerar ett företag eller person som agerar i strid mot sociala och moraliska värden. Mer specifikt kartlägger studien hur olika drivkrafter, omedvetna såväl som medvetna, påverkar enskilda individer samt hur drivkrafterna förhåller sig till varandra. LÄS MER

 5. 5. Vegansk kost och typ 2-diabetes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tilda Holm; Patrik Svensson; [2021]
  Nyckelord :Type 2-diabetes; vegan diet; cardiovascular disease; public health; plant-based diet; prevention; Typ 2-diabetes; vegansk kost; kardiovaskulär sjukdom; folkhälsovetenskap; växtbaserad kost; prevention;

  Sammanfattning : Introduktion: Kardiovaskulära sjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna världen över och står årligen för 18 miljoner dödsfall, en tredjedel av alla dödsfall. En av dessa sjukdomar är diabetes som en av elva i världen har i någon form och mörkertalet är stort. Typ 2-diabetes (T2D) kan vara ärftlig men är också påverkbart. LÄS MER