Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. Syftet med denna litteraturstudie var att få en ökad förståelse för hur förövare går tillväga för att utnyttja barn på internet samt vilka typer av sexualbrott mot barn som förekommer på internet. Studien inkluderade femton vetenskapliga artiklar som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; offentliga chattrum, strategi, fysiska möten, och typer av sexualbrott mot barn på internet samt åtta underkategorier; relation, utpressning, gromning, manipulation, undvika upptäckt barnpornografi, sexhandel och digitala mötesforum. Genom att skapa trovärdiga relationer, gromning, utpressning och manipulation utnyttjas barn till att begå sexuella aktiviteter som kan inkludera sex. Brottet börjar oftast med kommunikation genom offentliga chattrum som tillåter användare att kommunicera via direkta meddelande, ljud och videochatt. Samtalen utvecklas sedan till mer sexuella ämnen där förövaren använder olika strategier för att bland annat träffa barnet i verkligheten, få nakenbilder eller på andra sätt utnyttja barnet. Genom att försäkra sig om att barnet inte talat om för någon om deras relation säkrar de sin möjlighet att inte åka fast. Brottet kan ske på olika sätt dels genom våldtäkt, sexhandel och barnpornografi. Studien diskuterar de juridiska problem som kan uppstå med mätning av barnpornografi och definitionen av ett barn. Vidare bör framtida forskning fokusera på möjligheter att begränsa åtkomsten till exponerande material och webbsidor som tillåter vuxna individer att kommunicera med barn på ett sexuellt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)