Sökning: "online förövare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden online förövare.

 1. 1. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER

 2. 2. Medierad mobbning : Åttondeklassares gestaltning av mobbning under medierade livsvillkor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Vilgot Wallin; [2021]
  Nyckelord :medialisering; mobbning; noveller; pedagogik; sociala medier; kultursociologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kultursociologisk analys av åttondeklassares noveller på temat medierad mobbning, ett begrepp som konstruerats i för studiens syfte: att undersöka mobbning under medierade livsvillkor för barn  och ungdomar. Mot bakgrunden av en tvärdisciplinär genomgång av psykologiska, pedagogiska, sociologiska och medie- och informationsvetenskapliga perspektiv och dess brister så föreslår detta arbete en utgångspunkt, tillika ett metodologiskt bidrag där elever själva får gestalta medierad mobbning genom novellförfattande, en socialpedagogisk approach som bygger på reflektioner kring den kvalitativa intervjun som metod, tillsammans med forskning som använder sig av reader-response. LÄS MER

 3. 3. Sexuell grooming - En utredning av bestämmelsen i 6 kap. 10 a § brottsbalken om kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Meghan Ritzing; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; grooming; kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grooming är ett vedertaget begrepp för det tillvägagångssätt som förövare använder sig av för att ta kontakt med barn, ofta på internet, för att slutligen begå sexuella brott mot barnet. Internetets expansion har på många sätt gett förövare fler tillvägagångssätt att komma i kontakt med barn. LÄS MER

 4. 4. Vem har ansvar över de utsatta filippinska barnen? : En kvalitativ studie om svenska aktörers arbete kring live-streamade sexuella övergrepp på filippinska barn

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Cassandra Bergström; Tove Helgodt; [2020]
  Nyckelord :Online sexual exploitation of children; OSEC; WCST; Live-streamed child sexual abuse; Philippines; Child victim; Child; Internet; Social work; Globalization; Technique; Livestreamade sexuella övergrepp; Sexuell exploatering; Barn; Internet; Sexuella övergrepp; Webbkamera; Livesända övergrepp; Filippinerna; Socialt arbete; Globalisering; Teknik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika svenska aktörers arbete mot live-streamade sexuella övergrepp på filippinska barn samt deras syn på ansvarstagande gällande fall där svenska förövare begår detta brott. Det finns fyra svenska rättsfall där svenska män dömts för att ha beställt, regisserat och bevittnat sexuella övergrepp på barn i dagsläget. LÄS MER

 5. 5. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER