Sökning: "Internetpornografi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Internetpornografi.

 1. 1. Ofrivilliga förövare och motvilliga offer - En intervjustudie om pornografi och sexuell aggressivitet bland barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tania Arias Michea; Clara Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Barn; Internetpornografi; Sexuell aggressivitet; Åldersverifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major global problem. Pornography often depicts humiliation and violence against women. Moreover, it becomes problematic to work for an equal society when children have free access to pornography online. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars psykiska och sexuella hälsa vid konsumtion av pornografi : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nina Brage; Sarah Senya; [2021]
  Nyckelord :Pornography; mental health; sexual health; school nurse; adolescents; Pornografi; psykisk hälsa; sexuell hälsa; skolsköterska; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomars tillgång till internet gör pornografin lättillgängligt och inflytelserik. I svenska skolor påvisas brister inom sex och samlevnadsundervisningen där elevhälsans personal oftast inte inkluderas. LÄS MER

 3. 3. Den försvunna vaginan : Fetischer och gestaltning i transsexuell amatörinternetpornografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Daniel M. Nino Cortés; Carolina Oscarsson; [2015]
  Nyckelord :Transsexualitet; pornografi; amatörpornografi; internetpornografi; amatörinternetpornografi; gestaltning; fetischisering; narrativ; XVIDEOS; internet; webbanvändande; public privacy; könsorgan; populärkultur; sexualitet; sex;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur transsexuella individer gestaltas på den amatörinternetpornaografiska webbsidan XVIDEOS - den största internetpornografiska webbsidan. Vi har tittat på hur XVIDEOS som webbsida är med i denna gestaltning och process och hur XVIDEOS och dess innehåll återger en bild av vad den transsexuella kroppen - och sexualiteten förväntas vara. LÄS MER