Sökning: "sjuksköterska integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden sjuksköterska integritet.

 1. 1. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM BIDRAR TILL TRYGGHET FÖR PATIENTEN I AMBULANSEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Andrésen; Olivia Bulukin; [2023-06-26]
  Nyckelord :ambulans; ambulanspersonal; delaktighet; kommunikation; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; trygghet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospital akutsjukvård i Sverige utgörs till störst del av ambulansverksamhet. Ambulanssjuksköterskan har som uppgift att vårda, bedöma och behandla patienten med ansvar att hålla patienten delaktig och med en intakt integritet. Vårdrelationen i ambulansen är komplex både för patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. En vårdande relation efter fysiska tvångsåtgärder – sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelqvist; Åse Millqvist; [2023-03-30]
  Nyckelord :Vårdande relation; sjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; tvångsåtgärd; fysiskt tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisk tvångsvård är en av få situationer då grundlagsskyddade fri- och rättigheter är begränsade. Att blir tvångsvårdad innebär att patienten får sin autonomi begränsad, personen har inte längre rätt att bestämma över sig själv. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av hjärt- och lungräddningKvalitativ : Litteraturstudie utifrån allmänsjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Vikefors; Isabel Saalmüller; [2023]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; sjuksköterskan; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att medverka vid ett hjärtstopp och påbörja hjärt-och lungräddning innebär en känsloladdad situation. Forskning visar att sjuksköterskans attityder och upplevelser i den akuta situationen också kan orsaka stressiga reaktioner. LÄS MER

 5. 5. Lost in translation : Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid omvårdnad av patienter med annan kulturell bakgrund

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Leyla Roshani; Sara Wendel; [2023]
  Nyckelord :Experience; Language; nursing; transcultural; Erfarenhet; sjuksköterskor; språk; transkulturell; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en grundförutsättning för god omvårdnad. För att uppnå en jämlik och personcentrerad vård är det viktigt att göra sig förstådd och blir förstådd. LÄS MER