Sökning: "Barnpornografi"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Barnpornografi.

 1. 1. Är det barnpornografi? - Om hur misstänkt barnpornografiskt material prövas av domstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Lewander; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När är en bild barnpornografisk? Frågan kan utredas rättsdogmatiskt, men också empiriskt genom att domstolarnas prövningar av misstänkt barnpornografiska bilder undersöks. Det är inte självklart att de olika utredningsmetoderna ger samstämmiga svar; domare dömer inte nödvändigtvis på ett sätt som överensstämmer med gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. Barnpornografibrottets symbolik : Hur dolda motiv influerar svensk lag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stellan Sörensen; [2021]
  Nyckelord :stigma; structural stigma; paedophilia; child sexual offenders; child pornography; special legal treatment; stigma; strukturellt stigma; pedofili; barnsexförbrytare; barnpornografi; lagmässig särbehandling;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats kan lokaliseras inom det vetenskapliga område som behandlar stigmatisering av pedofiler och barnsexförbrytare. Med utgångspunkt i en samtida förväxling mellan koncepten pedofil och barnsexförbrytare som tilldelar pedofiler barnsexförbrytarstatus, är studien avgränsad till barnpornografibrottet som en negativ statuskälla för pedofiler. LÄS MER

 3. 3. "Tanken har inte slagit honom att detta var något verkligt": En kvalitativ studie av tilltalades förklaringar till sina gärningar i barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Klara Strömdahl; Linda Träff Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Barnpornografibrott; gärningspersoner; ideala gärningspersoner; ideala offer; neutraliseringstekniker; stigma; utnyttjande av barn för sexuell posering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I princip all befattning med barnpornografi är kriminaliserat då detta skildrar olika övergrepp på barn. Utnyttjande av barn för sexuell posering är ett brott likt barnpornografibrott där ett barn förmås att utföra handlingar med sexuell innebörd framför kamera eller andra människor. LÄS MER

 4. 4. Ringa eller grovt? - Vad gäller vid innehav av barnpornografi? - En undersökning från ett brottsutredande perspektiv om innehållets och mängdens betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Långbergs; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; barnpornografibrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, ur ett effektivitets- och brottsutredande perspektiv, undersöka gällande rätt kring gradindelningen av barnpornografibrottet, samt huruvida ökad effektivitet i förundersökningen skulle kunna uppnås om betydelsen av mängden barnpornografi och innehållet i barnpornografin förtydligades. Uppsatsen angår endast barnpornografi genom innehav. LÄS MER

 5. 5. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER