Trender och transparens En studie av kvinnliga konsumenters inställning till Lindex hållbarhetskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Titel: Trender och transparensFörfattare: Mimmi Bladini och Ellen SimonssonKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs UniversitetTermin: Vårterminen 2015Handledare: Malin SveningssonAntal ord och sidor: 16 726 ord exkl. källförteckning och bilagor, 60 sidor.Syfte: Undersöka kvinnliga konsumenters inställning till Lindex hållbarhetskommunikation.Metod och material: Kvalitativa intervjuer. Sex parintervjuer med 12 kvinnligarespondenter i åldern 20-40 år från Göteborgsområdet.Huvudresultat: Studien visar att de kvinnliga konsumenternas inställning till Lindex hållbarhetskommunikation är komplex, då många aspekter spelar in. Studien har påvisat ett antal aspekter som mer centrala för inställningen än andra; synen på hållbart mode, personlig relevans, förtroende, trovärdighet samt kommunikationskanal. Av dessa aspekter har personlig relevans visat sig vara särskilt betydande, då vikten av detta varit återkommande. De kvinnliga konsumenterna anser hållbarhetskommunikation vara något som grundas i Lindex och andra modeföretags egenintresse snarare än ett samhälleligt allmänintresse.Dock är detta något som accepteras av de kvinnliga konsumenterna, så länge det som grundas i egenintresset i slutänden gynnar allmänintresset.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)