Sökning: "#sponsoredpost"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet #sponsoredpost.

  1. 1. #SponsoredPost : En kvalitativ studie av hur samarbeten mellan Influencers och företag konstrueras på Instagram

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Jennifer Andreasson; Louise Hildebrand; [2016]
    Nyckelord :Social media Influencer; Instagram; influencer marketing; social media; collaboration; marketing communication; Social media Influencer; Instagram; influencer marketing; sociala medier; samarbete; marknadskommunikation;

    Sammanfattning : Under år 2016 har marknadsföringsstrategin influencer marketing, att låta inflytelserika personer dela budskap om varumärken online i form av sponsrade innehåll, ökat i popularitet. Den här uppsatsen ämnar öka förståelsen kring hur Influencers konstruerar inlägg som är sponsrade av företag på medieplattformen Instagram i Sverige idag. LÄS MER