Sökning: "Övertorneå kommun"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Övertorneå kommun.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Sammanfattning : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. LÄS MER

 2. 2. Att knyta samman konst, kulturhistoria och natur : en studie av Konstens väg, Övertorneå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Strandqvist; Tove Olson; [2021]
  Nyckelord :Övertorneå kommun; konst i landskapet; gestaltningsprinciper; friluftsområde; jordbrukslandskap; kulturhistoria;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur gestaltningsprinciper kan möjliggöra ett samspel mellan konst, kulturhistoria och befintlig natur med syfte att stärka platsens identitet och enhetlighet. Studien har gjorts på Konstens väg i Övertorneå kommun och metoden består av litteraturläsning, platsbesök och analyser. LÄS MER

 3. 3. Öppen konflikt i Tornedalen: En strid mellan det privata och offentliga

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Johansson; [2011]
  Nyckelord :managementreformer.; privatisering; incitamentstruktur; förvaltning; Ekfors; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en konfliktartad relation mellan det offentliga och privata. Vad som i detta fall är unikt, är den aggressiva nivå som konflikten når, med hot och obstruktion, fängelse och en lång rad juridiska processer. LÄS MER

 4. 4. Gröna nyckeltal för offentlig miljöstyrning : Exemplet är SEkom

  Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi

  Författare :Erika Björklund; [2009]
  Nyckelord :ekokommun; hållbarhet; SEkom Sveriges ekokommuner ; gröna nyckeltal; miljö;

  Sammanfattning : Ekokommunkonceptet startade i Finland 1980, där en kommun som hette Soumussalami, utnämnde sig själv som ekokommun. Övertorneå följde efter 3 år senare. Bakgrunden till att det beslutades om att kommunerna skulle bli ekokommuner var att det i byarna var hög arbetslöshet, utflyttning samt utarmning. LÄS MER

 5. 5. Företagsservice på folkbibliotek. En enkätundersökning bland företag i Övertorneå kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna-Karin Luttu; [2005]
  Nyckelord :folkbibliotek; företagsservice;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a questionnaire survey amongsmall businesses in the municipality of Övertorneå. Smallbusinesses need access to many different kinds of informationduring day-to-day operations. Since small businesses oftenlack resources like time, staff and money, the public librarycould provide small businesses with information. LÄS MER