Sökning: "åldersklassifikation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet åldersklassifikation.

  1. 1. "Åldern är ju bara en siffra" : En antropologisk litteraturstudie om medicinska åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

    Författare :Ingrid Bäckström; [2018]
    Nyckelord :Medical age assessments; unaccompanied refugee children; disciplinary power; discourse; age classification; anthropology; Medicinska åldersbedömningar; ensamkommande flyktingbarn; disciplinär makt; diskurs; åldersklassifikation; kulturantropologi; antropologi;

    Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the justifications of the swedish government to perform medical age assessments on unaccompanied refugee children seeking asylum in Sweden. These governmental justifications were analyzed through Michel Foucault's theory of disciplinary power as well as through anthropological research on classification of age. LÄS MER