Sökning: "7s modellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 7s modellen.

 1. 1. Optimering inför insats  : en idealtypsanalys av korvetten HMS Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan-Erik Linell; [2009]
  Nyckelord :7s framework; ideal type analysis; organization analysis; deployment preparations; 7s modellen; idealtypsanalys; organisationsanalys; insatsförberedelse;

  Sammanfattning : I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera sådana prövningar. LÄS MER

 2. 2. En säker förändring : en studie om säkerhetsföretaget Niscayahs strategiimplementering

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Jonason; Erik Stenbäck; [2008]
  Nyckelord :strategi; 7S; implementering; förändringsprocess;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har det skett en ökning av antalet betydelsefulla och ibland även omfattande förändringar i företag och organisationer. Hos många företag får emellertid inte förändringsprocessen det fulla utslag i organisationen som ledningen tänkt sig. LÄS MER