Sökning: "ANDERS KARLSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden ANDERS KARLSSON.

 1. 1. Ambulanspersonalens följsamhet och attityder till basala hygienrutiner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Karlsson; Mattias Lind; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: It is of significant importance to prevent healthcare-associated infections. Compliance with hygiene routines by emergency medical service personnel (EMSP) is equally as important as the compliance by personnel in hospitals. The same requirements regarding hygiene routines are to be followed by all healthcare personnel. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av sin barns skolgång i särskolan : - åtta livsberättelser från barndom till tidigt vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anders Karlsson; Sofia Kumlin; [2018]
  Nyckelord :Bemötande och relationer; föräldrar; intellektuell funktionsnedsättning; livsberättelser; särskola och övergångar;

  Sammanfattning : Studiengenomfördes genom narrativa kvalitativa intervjuer med tio föräldrar till åttabarn med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med studien var att ta varapå föräldrars erfarenheter från sina barns barndom, skoltid och övergång tillvuxenliv. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitet i actionspel från perspektiv av spelare : Analys av maskulinitet i hög-budgetspel idag och spelarnas insikt i mediet de deltar i

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Anders Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; Genus; AAA Spel; Action Äventyr; Spelare; Kvalitativ;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie i syfte att identifiera mönster inom framställningen av manliga karaktärer i spel på AAA marknaden idag, spelarnas egna upplevelser och analyser av detta. Detta genom att lägga fram fyra olika populära manliga karaktärer i nya spel och analysera en diskussion mellan spelare bekanta inom genren om deras upplevelser av dessa protagonister. LÄS MER

 4. 4. Produktionsutveckling för konkurrenskraft : Utformning av produktionssystemet utifrån förändrad kravbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Elias Karlsson; Anders Johansson; [2018]
  Nyckelord :Produktionsutveckling; Produktionsteknik; Industriell ekonomi; Maskinteknik; Ordervinnare; Orderkvalificerare; Konkurrenskraft; Produktionsförmåga; Produktionssystem;

  Sammanfattning : Depending on the degree of integration of the manufacturing function in the company’s strategy or goals, the manufacturing system can assume a variety of different roles. In the present day, with the high level of competitiveness, it is necessary to understand how the manufacturing system shall be designed and deployed to enable and sustain a competitive manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Grammatical Effects of Affect A contrastive corpus analysis of the use and meaning of infant and baby

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Carl-Anders Karlsson; [2017-10-12]
  Nyckelord :Affective meaning; expressive meaning; semantics; Cognitive grammar;

  Sammanfattning : This thesis aims at (1) outlining a basic understanding of how affective, or expressive,meaning can be understood relative to linguistic meaning and language at large, and (2) analysinghow affective meaning may relate to epistemological status and reference type in actual languageuse. The thesis' theoretical framework is largely situated within the paradigm of cognitivelinguistics, and in particular drawing from the work of Langacker (2008). LÄS MER