Sökning: "ANDERS KARLSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden ANDERS KARLSSON.

 1. 1. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av törst i samband med att inte få dricka vid allvarlig sjukdom och ohälsa inom intensivvård och slutenvård : En kvalitativ intervjustudie ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anders Forsberg; Madelaine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :patientupplevelse; törst; dricka; intervjustudie; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Att inte få dricka i samband med allvarlig sjukdom och ohälsa leder till en känsla av törst och torrhet i munnen. Detta är ett besvär som påverkar patientens vistelse på sjukhus. Vårdrelationen spelar en stor roll för patientens upplevelse. Törsten och torrheten förefaller svåra för sjuksköterskan att uppmärksamma. LÄS MER

 3. 3. Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Isaksson; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kontextuellt lärande; ordinlärning; språkstörning; undervisningsmetoder; retrieval practice;

  Sammanfattning : Isaksson, Anders och Karlsson, Sara (2020). Retrieval practice eller kontextuellt lärande? -en interventionsstudie om ordinlärning hos högstadieelever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. ”After the War, A Struggle For Equality”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Marcus Hägerbäck; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; medieskrivning; mediedebatt; massmedia; amerikansk massmedia; dagstidningar; amerikanska dagstidningar; Ken Burns; Lynn Novick; The War; latinamerikaner; PBS; Klas-Göran Karlsson; Marianne Sjöland; Anders Dybelius; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur historiebruk förekommer i amerikansk lokal och nationell massmedia kring Ken Burns och Lynn Novicks dokumentär The War. Frågorna är: vilka historiebruk förekommer i amerikansk massmedia i medieskrivningen kring dokumentären The War på det nationella planet och vilka funktioner fyller de? Vilka skillnader finns i förekomsten av historiebruk mellan olika politiskt inriktade dagstidningar kring samma medieskrivning? Vilka historiebruk förekommer kring samma medieskrivning på det lokala planet, och vilka funktioner uppfyller de? Källmaterialet för denna uppsats bygger på sammanlagt fem amerikanska dagstidningar där flertalet av dess artiklar analyserats. LÄS MER

 5. 5. Egenvård vid bipolär sjukdom - en balansakt : Metaetnografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anders Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Dorothea Orem´s self-care theory; Experience; Self-care; Meta-Ethnography; Bipolär sjukdom; Dorothea Orems egenvårdsteori; Egenvård; Erfarenhet; Metaetnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom orsakar ett stor lidande för individen med återkommande återfall i depression eller hypomani/mani. Omvårdnad som stödjer individen till att aktivt bedriva egenvård kan stärka individen till att bli mer självständig och aktiv i behandlingen av bipolär sjukdom. LÄS MER