Sökning: "Alba Montheli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alba Montheli.

  1. 1. BERÄTTELSEN OM OATLY - Storytelling som ett strategiskt kommunikationsverktyg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Nadja Håkansson; Alba Montheli; Ida Turos; [2021-09-08]
    Nyckelord :Storytelling; Oatly; strategisk kommunikation; varumärke; retorik; humor; metakommunikation;

    Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att undersöka på vilka sätt företaget Oatly använder sig av storytelling i sin audiovisuella kommunikation samt vilken övergripandekärnberättelse om företaget som skapas. Studien ämnar också att svara på huruvida Oatlys användning av storytelling kan betraktas som ett retoriskt och strategiskt kommunikationsverktyg i företagetsmarknadskommunikation. LÄS MER