Sökning: "c hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden c hotell.

 1. 1. Identification of waste heat sources in Uppsala - with potential use in Bergsbrunna as a case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Frisk; Elise Ramqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reducing energy losses within the energy system is essential for a sustainable future. Waste heat usage could be a part of an increased energy efficiency and a sustainable use of resources. Uppsala Municipality aims to become a climate positive municipality in 2050, with negative net emissions of CO2. LÄS MER

 2. 2. Energi- och kostnadsanalys av minskad ånganvändning på ett tvätteri

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Gabriella Nevala; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reducing energy consumption is interesting for all enterprises, mainly aimed to de-crease costs, but also to actively work for a better environment. This study aims to con-tribute to a reduced environmental impact and reduced energy costs by analyzing what measures can reduce the steam consumption at Berendsen Textil Service AB in Ockelbo. LÄS MER

 3. 3. Ett gott värdskap är ett värdskap som berör

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Annika Göran Rodell; [2014]
  Nyckelord :Theory U; hospitality; authenticity; openness; presens; Teori U; värdskap; ledarskap; värderingar; autenticitet; öppenhet; närvaro;

  Sammanfattning : Kan ett värdskap som är kommersiellt även vara genuint välkomnande och kan man idag på allvar vinna fördelar på en konkurrensutsatt marknad utan att erbjuda ett genuint värdskap? Bakgrunden till detta arbete är det etableringsprojektet med titeln: "Värdskap och ledarskapsom berör – ett konkurrensmedel?" som finansierades av KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskap och Kompetens) år 2010. Representanter från besöksnäringen på lokal, regional och nationell nivå möttes på två välrenommerade landsortshotell för att lägga grunden till ett större gemensamt forskningsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Karlsson; Frida Andersson Nerme; [2013]
  Nyckelord :differentiering och relationsmarknadsföring.; image; Nyckelord: varumärke; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson Handledare: Christian Fuentes Nivå: C-uppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet Datum: 2013 augusti Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joanna Silvemark Junemar; Kristina Vikholm; [2012]
  Nyckelord :Dubai; ; Förenade arabemiraten; stadsutveckling; stadsplanering; stadsliv;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fallstudie som beskriverstadsutvecklingen i staden Dubai i Förenade arabemiraten.Examensarbetet syftar till att svara på frågornaHur har Dubai stad utvecklats från och med oljansupptäckt fram till idag? och Hur ser den övergripandeplaneringen ut för Dubais framtida stadsutveckling?METOD;Vår fallstudie är en sammanvävd redogörelse av enlitteraturstudie och egna upplevelser från en studieresai Förenade arabemiraten. LÄS MER