Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 55 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Star-C - A New Converter Topology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Alexander Holmström; [2016]
  Nyckelord :Multilevel; THD; Cost; Manufacturing; EMC; Converter; Electronics; Power; Inverter; Star-C; Topology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Power electronics is today used almost everywhere. The development of power electronics hardware is fast, pushing the performance limits. Still the conventional two level converter is the most commonly used converter on the market. The output voltage of the conventional two level converter is generated as pulses. LÄS MER

 2. 22. How to optimize brand awareness through non-administrated social channels in a two-sided network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Alexander Arozin; [2016]
  Nyckelord :social media; social networking; tow-sided network; brand; brand awareness;

  Sammanfattning : The effects of social media on digital branding is analysed in this paper, to establish how to optimize brand awareness through non-administrated social media channels in a two-sided network. This is a relatively unexplored field which may prove to be important for future businesses. LÄS MER

 3. 23. Striving for Contextual Ambidexterity: A Case Study Researching How an Organisation Can Manage the Tensions Brought About by the Strive to Simultaneously Exploit and Explore

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Danson; Carl Axel Kierulf; [2016]
  Nyckelord :Organisational Ambidexterity; Contextual Ambidexterity; Tensions; Exploration; Exploitation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Striving for Contextual Ambidexterity: A Case Study Researching How an Organisation Can Manage the Tensions Brought About by the Strive to Simultaneously Exploit and Explore Date of the seminar: 18.05. LÄS MER

 4. 24. Försvarad demokrati? : -En analys av diskurserna kring FRA-lagens legitimering.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/REMESO – Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle

  Författare :Alexander Hellesen-Hansen; [2016]
  Nyckelord :FRA-lagen; Diskursanalys; Övervakning; Post-modernism; riksdagsdebatt.;

  Sammanfattning : Försvarad demokrati är ett arbete som genom en diskursanalys tar sig en närmare titt på debatten år 2008 om en utökad FRA-lag med sikte på att kritiskt analysera hur partierna med hjälp utav olika diskurser behandlar och vrider begrepp för att få dem att överstämma med den egna idén om hur vi bör förhålla oss till hotet. Arbetet kommer också reflektera över hur vi i en allt mer flytande modern värld försöker gör det flytande och okända fast för att på så sätt få någon typ utav kontroll över det samhälle som vi skapat oss. LÄS MER

 5. 25. A Resource-Efficient and High-Performance Implementation of Object Tracking on a Programmable System-on-Chip

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Alexander Mollberg; [2016]
  Nyckelord :Computer Vision; FPGA; FAST; BRIEF; object tracking; Computer Technology;

  Sammanfattning : The computer vision problem of object tracking is introduced and explained. An approach to interest point based feature detection and tracking using FAST and BRIEF is presented and the selection of algorithms suitable for implementation on a Xilinx Zynq7000 with an XC7Z020 field-programmable gate array (FPGA) is detailed. LÄS MER