Sökning: "Alexander Sundberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Alexander Sundberg.

 1. 1. Active DampeningActive Dampening : Servo controlled suspension with infrared sensor obstacle detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vidar Höjer; Alexander Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Active Dampening; Infrared Sensors; Suspension.; Mekatronik; Aktiv Dämpning; Infraröda Sensorer; Upphängning.;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to create an active dampening suspension for a small prototype that was able to detect obstacles using infrared sensors. The suspension system consisted of servomotors that controlled the angle of a leg upon which a wheel was attached. LÄS MER

 2. 2. A study on load balancing within microservices architecture

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Sundberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study addresses load balancing algorithms for networked systems with microservices architecture. In microservices applications, functionality and logic have been split into small pieces referred to as services. LÄS MER

 3. 3. En lönsammare uttorkningsprocess i byggproduktion : En studie om kostnad & miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oskar Kling; Christoffer Schyllert Römo; Alexander Sundberg Viebke; [2018]
  Nyckelord :Diesel; Pelletspanna; Fjärrvärme; Uttorkning; NOx; Hetvattensystem; Hetluftsystem; Effektbehov;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har olika metoder för uttorkning inom byggproduktion undersökts, samt hur val av energislag påverkar miljön men även dess kostnader. Till uttorkningsprocessen finns olika alternativ att använda sig av. Oftast används fjärrvärme då detta anses vara den mest miljö- och kostnadseffektiva metoden. LÄS MER

 4. 4. Ha'vre så bra : En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elly Reitsma; Alexander Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Oatly; hållbarhet; veganism; coolt; trend; medveten konsument; retorik; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter : En utvärdering och fallstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Alexander Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Web development; mobile adaptation; mobile applications; responsivt web design; Web Content Management Systems; Webbutveckling; mobilanpassning; mobilapplikationer; responsivt gränssnitt; Web Content Management Systems;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av mobila enheter ställer nya krav på utformning av ett företags webbtjänster. Utseende, storlek och gränssnitt på webbsidor behöver anpassas för alla typer och storlekar av mobila plattformar. LÄS MER