Sökning: "Terroristbrottslagen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Terroristbrottslagen.

 1. 1. Utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten : en lämplig åtgärd för att motverka terrorismrelaterad brottslighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Edén; [2018]
  Nyckelord :Sekretess Sekretessgenombrott Socialtjänsten Terrorism Finansieringslagen Rekryteringslagen;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras utökade sekretessgenombrott hos socialtjänsten som åtgärd för att motverka terrorismrelaterad brottslighet. Uppsatsen har två syften. LÄS MER

 2. 2. Kriminalisering av terrorresor - En undersökning av Sveriges förpliktelser enligt FN-stadgan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; Terrorism; Terrorresa; Terroristbrott; Utländska terroriststridande; Rekryteringslagen; Terroristbrottslagen; Mänskliga rättigheter; Rättssäkerhetsprincipen; FN-stadgan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Security Council has characterized terrorism as one of the most serious threats to international peace and security. To counteract the intensity and longevity of the current conflicts, there has in the international community occurred a need of preventing further persons (foreign terrorist fighters) from joining the conflict-affected areas. LÄS MER

 3. 3. Vad kallas det när bomberna faller? En studie av det straffrättsliga terrorismbegreppet mot bakgrund av legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lindmark; [2016]
  Nyckelord :Särskilt allvarlig brottslighet; Terroristbrott; Terrorism; Straffrätt; Legalitetsprincipen; Terroristbrottslagen; Finansieringslagen; Rekryteringslagen; Terrorist; Bomber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Although terrorism poses a growing threat, few can present a precise and all encompassing definition of the term. Internationally, as well as academically, there is disagreement about which acts should be subjected by the term. LÄS MER