Sökning: "Anacapri"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Anacapri.

  1. 1. När hem blir till museum - atmosfärer för en patisk estetik. Axel Munthes Villa San Michele & Jacques d'Adelswärd Fersens Villa Lysis

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Anna Wickström; [2021]
    Nyckelord :Pathic aesthetics; phenomenology; atmospheres; felt-body; Capri; Anacapri; Italy; Axel Munthe; Villa San Michele; Jacques d’Adelswärd Fersen; Villa Lysis; Villa Fersen; architecture; museums; homes; turn-of-the-century homes; writers; The Story of San Michele.; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Villa San Michele and Villa Lysis, formerly homes to Swedish doctor Axel Munthe and baron Jacques d’Adelswärd Fersen, now stand as two museums in Capri, Italy. The essay investigates their current state through a phenomenological tour, complying with Tonino Grifferos’s theory of a neo-phenomenological and philosophic “pathic aesthetic”. LÄS MER