Sökning: "Andreas Englund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Andreas Englund.

 1. 1. Att kommunicera över nationella gränser : En fallstudie om hur Scrum-lag kan överkomma utmaningar med den interna kommunikationen inom globalt distribuerad agil utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Andreas Englund; Johannes Stensfelt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektriska energisystem

  Författare :Carl Englund; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis was initiated with the aim to answer at what level of installed capacity of wind power in the northern parts of Sweden it would be beneficial to improve the transmission capacity from the northern Sweden. During the process of this work the aim has changed to try and create a model that can be used to analyze how well the hydro power installed in the northern Sweden can even out the quick changes in wind power production. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Fix‐point Aspects for Wireless Infrastructure Systems

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Andreas Grill; Robin Englund; [2009]
  Nyckelord :fixed-point; fixed point; telecommunication; DSP; MATLAB; Fixed‐Point Toolbox; least squares solution; floating point; Householder QR decomposition; saturation; quantization error;

  Sammanfattning : A large amount of today’s telecommunication consists of mobile and short distance wireless applications, where the effect of the channel is unknown and changing over time, and thus needs to be described statistically. Therefore the received signal can not be accurately predicted and has to be estimated. LÄS MER

 4. 4. Vem är David och vem är Goliat? : En kvalitativ innehållsanalys av tre svenska dagstidningars rapportering om den fackliga blockaden av en salladsbar i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Englund; Andreas van Reis; [2008]
  Nyckelord :Salladsbar; facklig blockad; kvalitativ diskursanalys; Dagens Nyheter; Aftonbladet; Göteborgs-Posten; Sensationsjournalistik; Vinkling ; ;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur en konflikt mellan en salladsbarsägare i Göteborgoch ett fackförbund framställdes på nyhetsplats i tidningarna Aftonbladet, DagensNyheter och Göteborgs-Posten under tiden 5 december 2006 till 31 mars 2007.Fackförbundet satte salladsbaren i blockad den 5 november 2006 eftersom ägaren inteville teckna kollektivavtal. LÄS MER

 5. 5. Omorganisation inom polisen i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Anders Englund; Andreas Pääjärvi; [2008]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den nya polisomorganisationen i Norrbotten har varit mycket omdiskuterad i medierna i Norrbotten den senaste tiden. Seppo Wuorio som är grundaren av den nya omorganisationen menar på att polisen i Norrbotten påvisar för dåliga resultat och har därför initierat denna omorganisation. LÄS MER