Sökning: "Anna Brodén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Brodén.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring för bättre byggbarhet och planering inom byggproduktion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anna Brodén; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; feedback; tyst kunskap;

  Sammanfattning : I dagens upphandlingar av projekt konkurrerar byggföretag både om att bygga billigt men också om att bygga snabbt. Därför är god byggbarhet viktigt för en effektiv planering. För att utföra ett byggprojekt gäller det att alla delar i ett projekt samverkar. LÄS MER

 2. 2. Läsvanor hos sfi-elever på C- och D-nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Brodén Anna-Karin; [2010-08-17]
  Nyckelord :sfi; läsvanor; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar läsvanor hos sfi-elever på C- och D-nivå. Bakgrunden består i att eleverna som sökt extraundervisning för att få hjälp med att skriva på svenska också visat sig ha problem med att läsa på svenska. LÄS MER

 3. 3. Mentorskap - Det reflektiva lärandet mellan mentor och adept

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Brodén; Anna Lybeck; [2006]
  Nyckelord :mentorskap; adept; mentor; utveckling; reflektion; lärande; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi fick av företaget Cardo i uppdrag att analysera deras mentorprogram, vilket ingick i deras managementprogram, CIMP 2005. Då deltagarna hade olika bakgrund och erfarenhet och därmed olika förutsättningar, bestod vårt uppdrag av att analysera och finna eventuella skillnader mellan deltagare som fått utbildning och handledning jämfört med dem som inte fått detta. LÄS MER