Sökning: "Anna Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Anna Löfgren.

 1. 1. KAMERABEVAKNING PÅ ROSENGÅRD: EN UTVÄRDERINGSSTUDIE PÅ EFFEKTEN AV KAMERABEVAKNING PLACERADE SÖDER OM AMIRALSGATAN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Moa Löfgren; Olivia Johansson; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Brottsförebyggande; Hot Spot; Förflyttning; Kamerabevakning; Kvantitativ metod; Narkotikabrott;

  Sammanfattning : Rosengård är beläget i östra Malmö vilket polisen upprättat som ett utsatt område. Problematiken kring den öppen narkotikahandel sker i dagsläget frekvent på platser i området, främst söder om Amiralsgatan som klassats som ett särskilt utsatt område med hot spots. LÄS MER

 2. 2. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 3. 3. Att vilja vara delaktig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Lundman; Moa Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Beslutstagande; Kvalitativa studier; Multiprofessionell; Palliativ vård; Sjuksköterska; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ vård sker det många etiska ställningstaganden som kräver beslut. Vårdteamet har olika ansvarsområden i den palliativa vården. Läkaren har huvudansvaret över beslut men för att en god palliativ vård ska kunna bedrivas krävs ett multiprofessionellt samarbete. LÄS MER

 4. 4. Serving specialized patient segments in a diversified context : A knowledge perspective on the case of Karolinska University Laboratory

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Operations Management; Stockholms universitet/Operations Management

  Författare :Anna Löfgren; Filippa Danared; [2017]
  Nyckelord :value-based healthcare; related diversification; specialization in healthcare; focus in healthcare; network theory; knowledge management; ancillary service function; integration; coordination; hospital; process orientation; healthcare management;

  Sammanfattning : Fragmentation in healthcare has led to a desire to align and integrate care processes horizontally. The concept of value-based healthcare has been introduced, suggesting a maximized value creation to occur when optimal conditions are created for selected patient segments, integrating all activities that jointly determine the success in meeting a set of patient needs. LÄS MER

 5. 5. Service Brand Avoidance : A qualitative study of the drivers in the service industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Ludvig Löfgren; Anna Östlund; [2016]
  Nyckelord :Service Brand Avoidance; Brand Avoidance; Consumer Behaviour; Anti-Consumption; Brand Relationship;

  Sammanfattning : AbstractBackground Branding is a significant asset for a company, and can provide a firm with sole association and a special meaning for the consumer. Consumer research generally stresses the idea of positive consumption of brands and a gap in the consumer behaviour studies regarding brand avoidance can be exemplified. LÄS MER