Sökning: "Annika Pettersson Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Pettersson Nilsson.

 1. 1. AKK som tydliggörande pedagogik : en studie om förskollärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Pettersson Nilsson; Des Olsson; [2023]
  Nyckelord :ACC; Signs as support; Alternative supplementary communication; clarifying pedagogy; AKK; TAKK; Alternativ kompletterande kommunikation; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Idag visar allt fler forskningsresultat på de språkutvecklande vinsterna hos samtliga barn när verksamheter bedrivs med AKK som komplement. AKK är ett paraplybegrepp som innefattar bland annat bildstöd och tecken som stöd, där olika AKK-system visualiserar språket. LÄS MER

 2. 2. Immateriella tillgångar i företagsförvärv : En granskande studie av komplexiteten bakom redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv

  Magister-uppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Langtvet; Annika Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Intangible assets; IAS 38; Acquisitions; IFRS 3 and Fair value; Immateriella tillgångar; IAS 38; Företagsförvärv; IFRS 3 och Verkligt värde;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Gauffin & Nilsson råder det ingen enhetlighet för hur immateriella tillgångar redovisas i samband med företagsförvärv. IFRS 3 infördes år 2005 och innebar stora förändringar för företagen avseende redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv. LÄS MER