Sökning: "Ansvarsfulla investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Ansvarsfulla investeringar.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfullt företagande och investeringar : En studie om tillverkande företag och investerares inställning till ansvarsfullt företagande och investeringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johannes Dal; Shahab Sassanian; [2019]
  Nyckelord :CSR; Inställningar; Ansvarsfulla investeringar; Ansvarsfullt företagande; Hållbar utveckling; Legitimitetsteorin; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Sustainable development has become more important because the world has realized that changes are needed to protect the environment. It is essential that companies increasingly engage in long-term thinking and take responsibility for the environment. LÄS MER

 3. 3. Money, money, money, must be funny, in the rich man's world:Lönar det sig för företag med arbeta hållbart?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Emma Karlsson; Elsa Wisting; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSR-work; profitability; firm size; sector; geographical position; CSR; CSR-arbete; lönsamhet; storlek; sektor; geografisk position;

  Sammanfattning : De ökade utmaningarna världen står inför och det växande intresset för hållbara investeringar gör att företagens sociala ansvar blir en allt viktigare fråga. Forskare menar att detta sociala ansvar som förväntas från intressenterna har blivit ett problem för företagen, och som följd av detta har rapportering av sådan verksamhet blivit vanligare. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan Corporate Social Performance och finansiell risk : - En kvantitativ studie som undersöker nordiska företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustav Johannesson; Martin Westport; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Performance CSP ; Environmental; Social Governance ESG ; Financial risk; Nordic market; Socially Responsible Investing; Stock volatility; Corporate Social Performance CSP ; Miljömässiga; sociala styrningsmässiga ESG faktorer; Finansiell risk; Nordiska marknaden; Socialt ansvarsfulla investeringar; Volatilitet;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Gustav Johannesson och Martin Westport Handledare: Andreas Stephan Medbedömare: Anna Stafsudd Titel: Sambandet mellan Corporate Social Performance och finansiell risk - En kvantitativ studie som undersöker nordiska företag Bakgrund: Företags sociala ansvar har ständigt funnits på företagsagendan under senaste åren efter ökade globala utmaningar och större påtryckningar från intressenter. Man kan se allt större risker som är kopplade till företags hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Transparens i rapporteringen av hållbara och ansvarsfulla investeringar hos de svenska AP-fonderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :David Gramner; Joacim Jungstedt; [2017]
  Nyckelord :Transparens; Hållbarhet; Pensionsfonder;

  Sammanfattning : Problembakgrund: På grund av ett ökat intresse för hållbarhet blir det allt viktigare för organisationer att beakta dessa aspekter. Fler och fler ansluter sig frivilligt till olika ramverk som kräver upprättande av hållbarhetsredovisning, för att kommunicera det arbete företaget gör för att agera ansvarsfullt. LÄS MER