Sökning: "Arminé Housibian"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Arminé Housibian.

 1. 1. Läsförståelse med flerspråkiga elever : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Arminé Housibian; Hamdi Olad; [2023]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategi; flerspråkiga elever; anpassning; mångkulturell; undervisa flerspråkiga elever; reading comprehension; multilingual students;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3. För att få svar på forskningsfrågan användes två kvalitativa metoder. Vi intervjuade och observerade åtta lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Mottagandet av nyanlända elever i grundskolan : En kvalitativ studie om hur lärare tar emot nyanlända elever i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hamdi Olad; Arminé Housibian; [2018]
  Nyckelord :nyanlända; mottagandet av nyanlända elever; nyanlända i skolan; inkludering; anpassning; inkludera; anpassa nyanlända elever; undervisa nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur lärare arbetar för att inkludera nyanlända elever i skolan samt hur lärarna anpassar lektionerna efter nyanlända elevers behov. För att få svar på våra forskningsfrågor användes en kvalitativ metod. LÄS MER