Sökning: "Hamdi Olad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hamdi Olad.

 1. 1. Mottagandet av nyanlända elever i grundskolan : En kvalitativ studie om hur lärare tar emot nyanlända elever i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hamdi Olad; Arminé Housibian; [2018]
  Nyckelord :nyanlända; mottagandet av nyanlända elever; nyanlända i skolan; inkludering; anpassning; inkludera; anpassa nyanlända elever; undervisa nyanlända elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur lärare arbetar för att inkludera nyanlända elever i skolan samt hur lärarna anpassar lektionerna efter nyanlända elevers behov. För att få svar på våra forskningsfrågor användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att vårdas i isolering : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Addy Bangala; Hamdi Ahmed Olad; [2014]
  Nyckelord :Isolation; infection; hospital; patient; experience; social; isolering; infektion; sjukhus; patienter; upplevelse; social;

  Sammanfattning : Background: Isolation care may be necessary when a patient is carrying infection or is being inflicted with disease that causes deficit immune system. Being isolated means that the patient is in a confined space and may stay only there. LÄS MER