Sökning: "Audit fee"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Audit fee.

 1. 1. Förändringen av revisionsarvodet och revisionsprocessen i en orolig samhällskontext : En kvantitativ studie om riskfyllda företag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnea Berg; Lina Lundin; [2022]
  Nyckelord :Revisionsarvode; going concern; kris; covid-19; revisionsrisk; informationsasymmetri; komfort; Audit fee; going concern; crisis; Covid-19; pandemic; audit risk; asymmetric information; comfort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder inga tvivel om att revisorn har en explicit funktion till att stärka redovisningens trovärdighet. I det sociologiska perspektivet kan vi även förstå revisorns funktion som en producent av komfort medan vi i det ekonomiskt rationella perspektivet ser revision som ett medel för att minska informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemins effekt på revisionsarvode för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cornelia Englund; Ann-Charlotte Svensson Holm; [2022]
  Nyckelord :Audit fee; Corona pandemic; Global crisis; Audit risk; Revisionsarvode; Coronapandemin; Globala kriser; Revisionsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en pågående kris där de ekonomiska effekterna och inblandade faktorer för företag inte är helt klarlagda ännu. Teoretiska resonemang har förts kring om några av de effekter som sågs vid finanskrisen 2008–2009 (såsom förändrade revisionsarvoden) också kommer att ske till följd av coronapandemin. LÄS MER

 3. 3. Byrårotation : En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stefanie Nygren; Emma Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Revision; Revisionskvalitet; Byrårotation; Revisionsarvode; AuditLag;

  Sammanfattning : Titel: Byrårotation: En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi Författare: Stefanie Nygren och Emma SjögrenHandledare: Mattias HambergDatum: 2022 - januari Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som förklarar företags val att byta revisionsbyrå, samt att studera de konsekvenser som en byrårotation har.Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Auditing IFRS : A Quantitative Study on How IFRS Has Affected Audit Fees in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adrian Ribbing; Daniel Sandersson; [2021]
  Nyckelord :Audit fees; Audit fee model; IFRS; IFRS adoption; IFRS long term costs; IFRS implementation;

  Sammanfattning : In this paper we studied the effect of International Financial Reporting Standards (IFRS) on audit fees in Sweden. Using a classic audit fee model, with data between 2001-2019 for 100 publicly traded Swedish firms we studied the effects of IFRS on audit fees during the implementation period as well as the long-term effects of IFRS adoption. LÄS MER

 5. 5. Partners påverkan på revisionskvalité: En andelsfråga? : En studie om hur partnerandelen i de fyra största revisionsbyråerna i Sverige influerar organisationen och på så vis påverkar revisionskvalitén

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Cronholm; Elin Didriksson; [2020]
  Nyckelord :Partnership; Partner share; Audit quality; Audit fee; Audit firm; Big 4; Commercial logic; Professional logic; Partnerskap; Partnerandel; Revisionskvalité; Revisionskostnad; Revisionsbyrå; Big 4; Kommersiell logik; Professionell logik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen av revisorsprofessionen kan härledas ända till 1895. En utveckling som grundas i professionalitet men som på senare år blivit allt mer kommersialiserad. Revisionsbyråernas ägare benämns som partners och likt andra organisationstyper har ägarna en stor påverkan på organisationen. LÄS MER