Sökning: "Av och an"

Visar resultat 1 - 5 av 90055 uppsatser innehållade orden Av och an.

 1. 1. VÄLJARSTÖD OCH HALOEFFEKTEN I PERSPEKTIV: GRUPPTRYCK OCH GEOPOLITIK En kvantitativ studie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mattsson; [2024-03-18]
  Nyckelord :Etnisk konkurrens; Invandring; Group threat-teorin; Haloeffekten; Social marginalisering; Fördomar;

  Sammanfattning : This paper aims to study the applicable nature of the haloeffect-hypothesis, built from theories regarding ethnic competition and the group threat theory in modern day Sweden, as an answer to the growing support for political parties in western Europe that can by definition be considered right-wing and are preaching anti-immigration sentiments. Sweden is the optimal country for an analysis of this kind relating to the European level, due to its recent demographical shift and due to the rise of the Sweden Democrats in line with other, larger and more central western European countries displaying similar tendencies. LÄS MER

 2. 2. DEN TORSKADE POLITIKEN? En kvalitativ studie på hur svenska yrkesfiskare ser på den europeiska fiskeripolitiken och utformningen av den

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albert Nordström; [2024-03-18]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; storskaligt fiske; bottom-up; top-down; hållbart fiske; kustsamhällen. Small-scale fisheries; large-scale fisheries; bottom-up; top down; sustainable fisheries; coastal communities;

  Sammanfattning : Fisheries is a problem that doesn’t obey national borders and can therefore benefit from being solved between countries instead of within them. Fisheries is a difficult issue for the EU since it touches on issues as economy, culture, environment and social questions. LÄS MER

 3. 3. BETTER SAFE THAN SORRY? En kvantitativ studie om sambandet mellan uppfattningar om hot och inställning till Nato, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Richard; [2024-03-18]
  Nyckelord :Nato; utrikespolitik; politiska attityder; internationella kriser; hotuppfattningar; Rysslands invasion av Ukraina NATO; foreign policy; political attitudes; international crisis; threat perceptions; Russian invasion of Ukraine;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine in 2022 has not only altered the security landscape in Europe but also raised questions about NATO. According to scholars, the war has contributed to great concerns about the future of Europe, about defense and safety. LÄS MER

 4. 4. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 5. 5. ”DET KAN TILL OCH MED FÖRSTÖRA LIV”. En kritisk diskursanalys om nyhetsmediernas framställning av sociala medier-kunnighet i samband med skvallerkonton

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mikaela Pijpers; [2024-03-11]
  Nyckelord :Mediekunnighet; sociala medier-kunnighet; social media literacy; mediediskurs; skvallerkonto;

  Sammanfattning : This study deals with social media literacy by examining how media discuss the so-called rumor accounts on popular networking sites. This topic is relevant since this phenomenon first gained a lot of media attention back in 2012, with “Instagram-upploppen” making major headlines. LÄS MER