Sökning: "Azalea Safaei"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Azalea Safaei.

  1. 1. Deltagandeförbud i rasistiska organisationer? - En undersökning av en eventuell kriminalisering utifrån allmänprevention

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Azalea Safaei; [2020]
    Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The issue of a ban on racist organizations has been considered on several occasions. There are two main reasons for said consideration; firstly, because of Sweden’s association to the United Nations’ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), which requires the States Parties to ban racist organizations; and secondly, because of the issue of organized racism in Sweden. LÄS MER