Sökning: "Båtförmåner"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Båtförmåner.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Förtäckta förmåner i fåmansaktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Ellerstrand Törnwall; [2011]
  Nyckelord :Fåmansbolag; Fåmansaktiebolag; Förtäckt; Förtäckta; Lön; Tjänst; Utdelning; Kapital; Värdeöverföring; Skatterätt; associationsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Covert benefits have long been discussed in terms of their management, particularly in tax law. In closely held companies, the occurrence is common, and the essay therefore focuses on rules concerning those kinds of companies. The Companies Act defines covert benefits as "another business event. LÄS MER