Sökning: "BSAB96"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet BSAB96.

 1. 1. Effekten av unika objektmärkningar i förvaltningsskedet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Moberg; Denise Wengenroth; [2018]
  Nyckelord :Unique asset codes; tag string; classification; code system; denomination; SQL database; Unik objektmärkning; märksträng; klassifikation; kodsystem; BSAB96; CoClass; AFF; beteckning; littera; SQL databas;

  Sammanfattning : Unik objektmärkning är ett ord som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna (NKS) och var det första projektet i Sverige där unika objektmärkningar var ett krav vid projekteringen. Syftet med rapporten är att undersöka vad en unik objektmärkning är och vad den genererar för information till förvaltaren. LÄS MER

 2. 2. Typrumsklassificering inom CoClass- En prisanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Daniel Widell; [2018]
  Nyckelord :CoClass; BSAB96; implementation; classifikation; BIM; ICT; CoClass; BSAB96; implementering; klassificering; BIM; ICT;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which is a new classification system for the construction industry. LÄS MER