Sökning: "Bark"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet Bark.

 1. 1. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Semonti Hussain; [2022]
  Nyckelord :Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Sammanfattning : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. LÄS MER

 2. 2. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Nyckelord :Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Sammanfattning : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. LÄS MER

 3. 3. Optimering av timmerplanslogistik : Minimering av transportavstånd för den nya timmerplanen på Sävar såg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Linnea Asp; Elvira Carstedt; [2022]
  Nyckelord :sawmill; timber logistics; optimization; assignment problem; transportation distance; log yard layout; sågverk; timmerlogistik; optimering; tillordningsproblemet; transportavstånd; timmerplansdesign;

  Sammanfattning : An increase in demand for sawed wood products is the reason why Norra Timber has to expand their facility at Sävar Sawmill. During the expansion, a new log sorting will be implemented which can sort timber with different characteristics and qualities compared to the current log sorting. LÄS MER

 4. 4. Elemental variability in tree-rings as indicator for climate change : a case study on beech and oak trees at the Laacher See, Germany

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Ann-Kathrin Wild; [2022]
  Nyckelord :trace elements; tree-rings; dendrochemistry; dendroclimatology; ITRAX; Laacher See; mofettes; tree-bark; Quercus sp.; Fagus sp.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to contribute to the comprehension of the connection of element uptake in trees at the Laacher See in Germany and climatic parameters on different time scales. Understanding the relationship of certain elements in trees and temperature might enable the assignment of extraordinary high peaks in the elemental concentration, which cannot be explained by temperature, to another process as CO2 degassing of the mofettes, which are relics of the volcanic past of the lake. LÄS MER

 5. 5. Nio trähus ifrån 1200-talet - Hur har de kunnat bevaras?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henrik Johansson; [2022]
  Nyckelord :authenticity; granary; heritage; interlocking joint; log house; Middle Ages; timber house; 13th century; timmerhus; knuttimring; knuttimrad stuga; liggtimmer; 1200-tal; timmerstuga; medeltiden; högmedeltiden; tidigmedeltid; Ingatorp; kyrkbod; autenticitet; spåntak; nävertak; takved; syllstensrad; Färsnäs; Fåsås; Zorns gammelgård; Zorngården; takytterskikt; trähus; väggspån; stolpunderrede; Älvdalen; dubbelkyrkhärbre; loftsboden; Dalarna; eldhus; härbre; kulturarv; kulturvård;

  Sammanfattning : The oldest profane log timber houses in Sweden dates back to the 13th century. This study investigates 9 of them. All of the houses are built with interlocking joints and the chosen timber are pine or fir. They are rather modest in size. LÄS MER