Sökning: "Bed materials"

Visar resultat 11 - 15 av 58 uppsatser innehållade orden Bed materials.

 1. 11. Pyrolysis of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Plastics for Energy and Material Recovery

  Master-uppsats, KTH/Energi- och ugnsteknik

  Författare :Ioannis Asvestas; [2018]
  Nyckelord :pyrolysis; energy; electrical and electronic waste; polymers; plastics; materials; recovery;

  Sammanfattning : The society is striving to tackle the over-extraction of Earth’s resources due to the ongoing population rise. The increased needs of energy and material resources leads to a growing volume of materials waste, which include a variety of dangerous pollutants among them. LÄS MER

 2. 12. On the Feasibility of Thermochemical Energy Storage for CSP plants : Technology Evaluation and Conceptual Design

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Katerine Antil Martini; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis focuses on the review of the thermochemical energy storage (TCES) concept and its application in Concentrated Solar Power (CSP) plants. The TCES concept has been reviewed and critically analyzed, highlighting the advantages and digging into the challenges that this technology must overcome to reach commercial scale. LÄS MER

 3. 13. Småskalig eller industriell tvätt och hantering av sängkläder inom hotellbranschen : En jämförelse i miljöbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Johansson; Anne Dennisson; [2018]
  Nyckelord :Industrial laundry; small-scale laundry; textile services; cotton; polycotton; Industritvätt; småskalig tvätt; textilservice; bomull; polycotton;

  Sammanfattning : Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. LÄS MER

 4. 14. Grovkorniga växtbäddar i trafiknära miljöer : ett sätt att minska skötselbehoven

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Jansson; [2017]
  Nyckelord :låg skötsel; grovkornig växtbädd; trafikmiljö; rondell; refug; sand; extensiv skötsel; torr; näringsfattig; makadam;

  Sammanfattning : Planteringar som befinner sig nära vägar utsätts i jämförelse med planteringar i mer naturlika områden för större påfrestningar. De utsätts regelbundet för föroreningar från trafiken och salter under vinterväghållningen. LÄS MER

 5. 15. Avskiljning av inert material från avfallsbränsle : En fältstudie av förbättrad RDF-produktion på bränsleberedningen i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oskar Andersson; [2017]
  Nyckelord :fuel preparation; fuel production; RDF; separation; inert material; waste combustion; fuel quality; fuel sampling; waste sample; bränsleberedning; bränsleproduktion; RDF; avskiljning; inert material; avfallsförbränning; bränslekvalitet; bränsleprov; avfallsprov;

  Sammanfattning : Samtidigt som världens energiproduktion till stor del baseras på förbränning av fossila bränslen behandlas enorma mängder avfall genom deponering. Ökad energiåtervinning av avfall kan bidra till att minska världens utsläpp av växthusgaser. Då avfall bör ses som en resurs är det dock viktigt med en effektiv energiåtervinning. LÄS MER