Sökning: "Beslutskonsolidering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Beslutskonsolidering.

 1. 1. Uppstår beslutskonsolidering vid partners beslut? : Om hur minnet av fakta förändras efter ett genomfört val

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Svensson Dahlbom; [2017]
  Nyckelord :Beslutskonsolidering; Beslutsfattande; Partners beslut; Bostadsbeslut;

  Sammanfattning : Beslutskonsolidering är en process som sker i beslutsfattarens huvud och innebär att det valda alternativet fortsätter att särskiljas från övriga alternativ även efter att beslutet fattats. Detta kan ske genom att den subjektiva värderingen av fakta förändras eller genom att minnet av själva fakta förändras. LÄS MER

 2. 2. Beslutskonsolidering : Experters åsikter, ångestnivån och abstraktionsgraden vid ett medicinskt prioriteringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ann-Charlotte Jalakas; [2015]
  Nyckelord :beslutsfattande; beslutskonsolidering; experters åsikter; ångest; abstraktion;

  Sammanfattning : För att minska osäkerheten och risken för ånger återskapar individen, enligt Differentierings- och konsolideringsteorin, beslutsproblemet mentalt till fördel för det valda alternativet. Föreliggande studie syftade till att undersöka beslutsfattande och hur individer löser beslutskonflikter i ett medicinskt prioriteringsbeslut. LÄS MER

 3. 3. Att hålla fast vid sitt eget beslut : Beslutskonsolidering och attribuering beroende på majoritets- eller minoritetstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Magnus Hagberg; [2009]
  Nyckelord :Beslut; kognitiv dissonans; social påverkan; majoritet; minoritet; ingrupp; utgrupp; attribution;

  Sammanfattning : Ett beslut kan upplevas olika svårt och få effekter för beslutsfattaren eller någon annan individ. I denna studie undersöktes hur beslutsprocesser i samband med ett medicinskt ställningstagande påverkas av information om att en majoritet eller minoritet delar åsikten, samt om patienten i fallet har samma kön som en själv eller inte. LÄS MER