Sökning: "BillerudKorsnäs"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet BillerudKorsnäs.

 1. 1. Förpackningsbranschen: motiv tillhållbarhetsarbete & implementering iaffärsmodellEn kvalitativ fallstudie av BillerudKorsnäs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oscar Cruz Gustafsson; Edvin Eriksson; Eric Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framtagning av rutin och standard för riskbedömning av ny arbetsutrustning : Tillämpad på BillerudKorsnäs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Sara Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Riskhanteringsprocessen; Riskbedömning; Arbetsutrustning; Rutin; Standard;

  Sammanfattning : When new work equipment is installed a risk assessment must be implamented to avoid accidents and incidents. Currently, BillerudKorsnäs i Gävle, is not sure whether their risk assessments are performed correctly. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen : En kvantitativ undersökning om medarbetares kännedom om och användande av friskvårdsförmåner samt upplevda hälsa, aktivitetsnivå och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Löfgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current publication is a paper at university level about health- promoting work and healthcare in the workplace. In cooperation with BillerudKorsnäs at Gruvön, the present paper aims partly to study employees´knowledge of and use of healthcare benefits, and to investigate any differences between healthcare benefits, gender, working time, employment and age. LÄS MER

 4. 4. Paper Machine Press Felt Monitoring : A Case Study on PM2 in Karlsborg

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Aron Laurell Håkansson; [2021]
  Nyckelord :paper machine; press fabric; press felt; vibration; condition monitoring; pappersmaskin; pressduk; pressfilt; vibration; tillståndsövervakning;

  Sammanfattning : Press felts are highly critical components of the paper machine. A degraded press felt could lead to paper web breaks, which requires the paper machine to be restarted. Moreover, a degraded felt influences the quality of the paper, leading to paper disposal. LÄS MER

 5. 5. Modernisering av webbaserat användargränssnitt för Skärblacka Bruk

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tony Johansson; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET CORE; ORM; EF CORE; Skärblacka; C#; Microsoft SQL Server; BusinessLayer; Repository; Visual Sudio Enterprise 2019;

  Sammanfattning : My independent work has been to modernize a user interface in a 10-year-old MVC Framework application used by Skärblacka mills within the BillerudKorsnäs Group. The concept of modernization also means increasing its quality; to replace older knowledge and technology with new and modern technology such as be able to click on the text of a checkbox that is considered to be more relevant for its time. LÄS MER