Sökning: "Bistånd i Afrika"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Bistånd i Afrika.

 1. 1. KINAS BISTÅND TILL AFRIKA: ETT HOT MOT RÄTTVIS STYRNING? En statistisk analys av hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Everstrand; [2021-06-22]
  Nyckelord :Kinesiskt bistånd; Grand Corruption; Kina i Afrika;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption i Sub- Sahariska Afrika. Tidigare forskning finner bland annat att det kinesiska biståndet lamslår traditionella biståndsgivares demokratibistånd. Demokratiska reformer som bland annat ämnar minska korruption undermineras. LÄS MER

 2. 2. Biståndets påverkan på utländska direktinvesteringar - En kvantitativ studie över sambandet mellan bistånd och FDI i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktor Espeling; Lindström Ida; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following thesis investigates the relationship between foreign aid and foreign direct investment in Sub-Saharan Africa. The data used in this thesis consists of country-level factors between the period 2005 and 2017. LÄS MER

 3. 3. Visualization of the need and distribution of aid in Africa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Dennis Englund; Erik Krantz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When humanitarian aid is distributed to developing countries, crisis-areas and humanitarian aid organizations it is often difficult to get a good overview of how much aid is needed compared to what is given. Organizations have a tendency to focus on either a targeted area or specific topic. LÄS MER

 4. 4. Fred – går den att köpa med bistånd? : Ökar sannolikheten för de afrikanska fredsavtalens hållbarhet med mer bistånd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Bistånd; Afrika; utveckling; överlevnadsanalys; fred; fredsavtal;

  Sammanfattning : Biståndet är ett omdiskuterat handlingsgrepp inom internationella samfundets arbete för utveckling och mot fattigdom. Forskningen som hittills bedrivits gällande bistånd har i hög grad fokuserat på biståndets påverkan på den ekonomiska, tekniska och sociala utvecklingen i länder. LÄS MER

 5. 5. Gender mainstreaming i sociala trygghetssystem : Sveriges internationella utvecklingsbistånd i Afrika, söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charles Jeganeh; Antonio Bracamonte; [2017]
  Nyckelord :Social Protection Systems; Gender Mainstreaming; Gender Equality; Social Cash Transfers; Feminism; International Aid; Foreign Aid; SIDA; Ministry of Foreign Affairs; UNICEF; Empowerment; Extreme Poverty; Public Administration.; Sociala trygghetssystem; gender mainstreaming; jämställdhet; sociala kontantöverföringar; feminism; internationellt bistånd; Sida; Utrikesdepartementet; UNICEF; empowerment; extrem fattigdom; offentlig förvaltning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie om internationellt utvecklingsbistånd undersöker effekterna av gender mainstreaming i sociala trygghetssystem i Afrika, söder om Sahara, med särskilt fokus på jämställdhet, kvinnors empowerment och biståndets effekter på familjeförhållanden. Studien lyfter fram en historisk bakgrund av gender mainstreaming i politiken, men även dagens internationella engagemang för att bekämpa den extrema fattigdomen. LÄS MER